Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Elsőáldozási kérdéssor

 

Elsőáldozási vizsgakérdések

 

 

 

Tízparancsolat

 

 

Hogyan szól Isten tízparancsolata?

Isten tízparancsolata így szól:

1.  Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

2.  Isten nevét hiába ne vedd!

3.  Az Úr napját szenteld meg!

4.  Atyádat és anyádat tiszteld!

5.  Ne ölj!

6.  Ne paráználkodj!

7.  Ne lopj!

8.  Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!

9.  Felebarátod házastársát ne kívánd!

10. Mások tulajdonát ne kívánd!

 

 

 

 

 

Az Oltáriszentség (Eucharisztia)

 

 

Mi az Eukarisztia vagyis az Oltáriszentség?

Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos   
teste és vére a kenyér és bor színe alatt.
Mikor rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát?
Az Eukarisztiát az Úr Jézus az utolsó vacsorán rendelte.

 

Mi történik mikor áldozunk?

Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz.

 

Ki változtathatja át a kenyeret és a bort Krisztus Testévé és Vérévé?
A püspökök és a papok.

 

Milyen szavakkal változtatja át a pap a kenyeret Krisztus Testévé?

„Ez az én Testem”

 

Milyen szavakkal változtatja át a pap a kenyeret Krisztus Vérévé?

„Ez az én Vérem”

 

Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra?

Megtartjuk az egyórás szentségi böjtöt, és a szentostyát méltó   
módon vesszük magunkhoz.

Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra?

A halálos bűnöket meggyónjuk, ha nincs halálos bűnünk  az elmúlt gyónás óta,  
 akkor a bocsánatos bűnöket pedig legalább  a szentmise elején megbánjuk. 
Hogyan áldozunk?
1.     Ajakra: összetett kézzel válaszolunk a papnak: Ámen, majd megáldozunk
2.     Kézbe: Kezeinkből trónust képezünk és az Ámen után az alsó kezünkkel  
 magunkhoz vesszük Krisztus Testét a pap előtt.

Ki áldozik méltatlanul?

Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan halálos bűnben áldozik. Ez szentségtörés.

 

Mi jelzi templomainkban hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van?

Templomainkban az örökmécses jelzi, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van.

 

 

 

 

 

 

Bűnbocsánat szentsége (Szentgyónás)

 

Minden bűn egyenlő?

Nem minden bűn egyenlő: vannak nagy, vagyis halálos bűnök (ezekkel nem mehetsz áldozni) és vannak kisebb, vagyis bocsánatos bűnök.

 

Mi történik a szentgyónásban?

A szentgyónásban megbánjuk és elmondjuk bűneinket Istennek és a papnak. A pap feloldoz bűneinktől és tiszta lesz a lelkünk.

 

Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének?

A bűnbocsánat szentségének rendje:

1. összegyűjtöm a bűneimet (lelkiismeretvizsgálat);

2.  megbánom őket szívből és megfogadom, hogy többé nem teszem meg őket;

3.  bevallom bűneimet;

4.  a pap feloldoz

5.  elvégzem az elégtételt.

6. Új életet kezdek

 

Miért szükséges a bánat és erős fogadás?

A bánat és erős fogadás azért szükséges, mert ezek nélkül nincs bűnbocsánat.

 

Mikor van bánatunk?

Akkor van bánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk.

 

Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt (véletlen) kifelejtett a gyónásból?

Aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból, annak Isten megbocsátotta bűnét, de a következő gyónásban meg kell vallania.

 

Mit kell tennie annak, aki szándékosan kihagyott a gyónásból halálos bűnt?

Aki a gyónásból szándékosan kihagyott halálos bűnt, annak gyónása érvénytelen és szentségtörő, ezért az egész gyónást meg kell ismételnie.

 

A gyóntató atya elmondhatja másoknak a bűneidet, amiket meggyóntál?

Nem.

 

 

Szentségek

 

Hány szentség van?

Hét szentség van:

1.  a keresztség;

2.  a bérmálás;

3.  az Eukarisztia;

4.  a bűnbocsánat szentsége;

5.  a betegek kenete;

6.  az egyházi rend;

7.  a házasság.

 

 

ALAPKÉRDÉSEK

 

 

Hány Isten van?

Egy Isten van, aki három személy, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Ki az Isten?

Isten a világy teremtője, a mi mennyei Atyánk, a világ megváltója a Fiúisten, Jézus Krisztus és a világ megszentelője, a Szentlélek.

 

Kicsoda Jézus Krisztus?

Jézus Krisztus az Atyaisten Fia, aki értünk emberré lett.

 

Imádkozhatunk-e saját szavainkkal?

Igen. Isten minden gyermekét mindig meghallgatja.

 

Mi katolikusok mikor és milyen gyakran járunk szentmisére?

Minden vasárnap és a kötelező ünnepekkor (Január 1. Szűz Mária Isten anyja; Augusztus 15. Szűz Mária mennybevétele; December 25. Karácsony)

 

Mi mondott Jézus, melyik a legfőbb parancs?

Szeresd a Jóistent mindennél jobban, és az embereket úgy, mint magadat.