Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ima és litánia Szent Mihályhoz

Ima Szent Mihályhoz

 
Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen 
légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: 
"Parancsoljon neki az Isten!"
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére 
körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza 
a kárhozat helyére!
Amen. 

 

 

 

LITÁNIA SZENT MIHÁLY ARKANGYAL TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Jézus Krisztus, hallgass minket! Jézus Krisztus, hallgass meg minket! Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk! (= *) 
Szent Mihály arkangyal, Isten kardja,*
Szent Mihály arkangyal, az angyalok vezére,* 
Szent Mihály arkangyal, legyőzhetetlen Lélek,* 
Szent Mihály arkangyal, isteni erővel felfegyverkezve,*
Szent Mihály arkangyal, Isten védelmezője,* 
Szent Mihály arkangyal, Lucifer legyőzője,* 
Szent Mihály arkangyal, minden ördöggel szemben hatalmas,* 
Szent Mihály arkangyal, minden bajjal szemben hatalmas,*
Szent Mihály arkangyal, az ördögi személyekkel szemben hatalmás,* 
Szent Mihály arkangyal, szerencsétlenségeinkben*
Szent Mihály arkangyal, betegségeinkben* 
Szent Mihály arkangyal, a családok és népek közötti harcokban* 
Szent Mihály arkangyal, az Egyházat védelmező harcokban* 
Szent Mihály arkangyal, a kísértéselv elleni benső harcokban*
Szent Mihály arkangyal, a halálküzdelmekben*

Az ördög cselszövéseitől, ments meg, Uram, minket!

Könyörögjünk!

Mindenható örök Isten, Aki Szent Mihály arkangyalt védelmezésünkre és oltalmunkra adtad, imáink által add, hogy mindig megmeneküljünk minden bajtól és a pokol tüzétől!

A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen.